Polityka prywatno艣ci

Polityka prywatno艣ci
I. Postanowienia og贸lne
1. Polityka prywatno艣ci okre艣la, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane s膮 dane osobowe U偶ytkownik贸w niezb臋dne do 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem serwisu internetowego聽[autoczar.com.pl]聽(dalej: Serwis).
2. Serwis zbiera wy艂膮cznie dane osobowe niezb臋dne do 艣wiadczenia i rozwoju us艂ug w nim oferowanych.
3. Dane osobowe zbierane za po艣rednictwem Serwisu s膮 przetwarzane zgodnie z聽Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i聽Rady (UE) 2016/679 z聽dnia 27 kwietnia 2016 r. w聽sprawie ochrony os贸b fizycznych w聽zwi膮zku z聽przetwarzaniem danych osobowych i聽w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o聽ochronie danych, dalej RODO) oraz ustaw膮 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
II. Administrator danych
Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest聽[AutoCzar], adres:聽[Wielowie艣 2A], NIP:聽[5562197660], REGON:聽[092348987], adres poczty elektronicznej:聽[autoczar@autoczar.com.pl]聽(dalej: Administrator).
III. Cel zbierania danych osobowych
1. Dane osobowe wykorzystywane s膮 w celu:
鈼 rejestracji konta i weryfikacji to偶samo艣ci U偶ytkownika,
鈼 umo偶liwienia logowania do Serwisu,
鈼 realizacji umowy dotycz膮cej us艂ug i e-us艂ug,
鈼 komunikacji z U偶ytkownikiem (formularz kontaktowy itp.)
鈼 wysy艂ki newslettera (po wyra偶eniu zgody U偶ytkownika na jego otrzymywanie),
鈼 prowadzenia systemu komentarzy,
鈼 艣wiadczenia us艂ug spo艂eczno艣ciowych,
鈼 promocji oferty Administratora,
鈼 marketingu, remarketingu, afiliacji,
鈼 personalizacji Serwisu dla U偶ytkownik贸w,
鈼 dzia艂a艅 analitycznych i statystycznych,
鈼 ustalenia i dochodzenia roszcze艅聽albo obrony przed nimi.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb臋dne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalno艣ci Serwisu.
IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Administrator mo偶e przetwarza膰聽dane osobowe U偶ytkownika: imi臋 i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.
V. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe U偶ytkownik贸w b臋d膮 przetwarzane przez okres:
鈥 gdy podstaw膮 przetwarzania danych jest wykonanie umowy 鈥 do momentu przedawnienia roszcze艅 po jej wykonaniu,
鈥 gdy podstaw膮 przetwarzania danych jest zgoda 鈥 do momentu jej odwo艂ania, a聽po odwo艂aniu zgody do przedawnienia roszcze艅.
W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a聽dla roszcze艅 o聽艣wiadczenia okresowe i roszcze艅 dotycz膮cych聽prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej 鈥 3 lata (je艣li przepis szczeg贸lny nie stanowi inaczej).
VI. Udost臋pnianie danych osobowych
1. Dane osobowe U偶ytkownik贸w mog膮 by膰 przekazywane: podmiotom powi膮zanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym z Administratorem np. firmom obs艂uguj膮cym e-p艂atno艣ci, firmom 艣wiadcz膮cym us艂ugi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
2. Dane osobowe U偶ytkownik贸w聽nie b臋d膮/b臋d膮聽przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
VII. Prawa U偶ytkownik贸w
1. U偶ytkownik Serwisu ma prawo do: dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofni臋cia zgody w ka偶dej chwili (co nie ma聽wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgod臋 przed jej cofni臋ciem).
2. Zg艂oszenie o wyst膮pieniu przez U偶ytkownika z聽uprawnieniem wynikaj膮cym z聽wymienionych praw nale偶y przes艂a膰 na adres聽[adres e-mail].
3. Administrator spe艂nia lub odmawia聽spe艂nienia 偶膮dania聽niezw艂ocznie 鈥 maksymalnie w ci膮gu miesi膮ca od jego otrzymania.
4. U偶ytkownik ma prawo z艂o偶y膰 skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, je艣li uzna, 偶e przetwarzanie narusza jego prawa i wolno艣ci (RODO).
VIII. Pliki cookies
1. Serwis zbiera informacje za pomoc膮 plik贸w cookies 鈥 sesyjnych, sta艂ych i podmiot贸w zewn臋trznych.
2. Zbieranie plik贸w cookies wspiera poprawne 艣wiadczenie us艂ug w Serwisie i s艂u偶y celom statystycznym.
3. U偶ytkownik mo偶e okre艣li膰 zakres dost臋pu plik贸w cookies do swojego urz膮dzenia w ustawieniach przegl膮darki.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
1. Dane U偶ytkownik贸w nie mog膮 by膰聽przetwarzane w zautomatyzowany spos贸b tak, 偶e na skutek tego mog艂yby zapa艣膰 wobec nich jakiekolwiek decyzje.
2. Dane U偶ytkownik贸w mog膮 by膰 profilowane celem dostosowania tre艣ci i personalizacji oferty po wyra偶eniu przez nich zgody.
X. Postanowienia ko艅cowe
1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatno艣ci, przy czym prawa U偶ytkownik贸w nie zostan膮 ograniczone.
2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi si臋 w formie komunikatu dost臋pnego w Serwisie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatno艣ci obowi膮zuj膮 przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

Scroll to Top
Przewi艅 do g贸ry Call Now Button